Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Assembly workshop

Εργαστήριο συναρμολόγησης

Automatic painting workshop

Εργαστήριο αυτόματης βαφής

Automatic polishing workshop

Συνεργείο αυτόματου γυαλίσματος

CNC machining center

Κέντρο κατεργασίας CNC

Testing Center

Συνεργείο αυτόματου γυαλίσματος

Products Center

Κέντρο Προϊόντων