Τύπος 118 Πρίζες

ΤΥΠΟΣ 118 ΠΛΑΚΕΣ (36 * 36mm)

Υποδοχή 2 ακίδων B2 Υποδοχή 3 ακίδων B3 Πολυπαραγοντική υποδοχή 3 ακίδων B4 3 φάσεις 4 καλώδια 16Α υποδοχή B5 RJ 45 υποδοχή B21 Υποδοχή δεδομένων Cat.6 B22
 
 Υποδοχή TEL B23 Υποδοχή τηλεόρασης B50  Υποδοχή BNC B51  φ3.5 υποδοχή ακουστικών B52 DIN (8 ακίδες) B53 Υποδοχή ήχου B55
         
Υποδοχή βίντεο B56 Στερεοφωνική πρίζα B58  Υποδοχή USB B59  Υποδοχή κανόνι (τύπου Pin) B60 Υποδοχή κανόνι (τύπος τρύπας) B61 Υποδοχή ηχείου B62
15 ακίδες VGA (και οι δύο πλευρές τύπου πείρου) B63 15 ακίδες VGA (τύπου οπής και στις δύο πλευρές) B64 15 ακίδες VGA (τύπος ακίδας) B65 15 ακίδες VGA (τύπος τρύπας) B66 9 ακίδες VGA (τύπου Pin) B67 9 ακίδες VGA (τύπος τρύπας) B68
Διπλή υποδοχή ήχου B69 Κενή πινακίδα B70 S-τερματικό B71 Στερεοφωνικό στάδιο B72