Τύπος 32 Ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 32 (ΗΠΑ)

TYPE 32 MODULES

Δίκλινο USA Socket U1 (69*36mm)

Δίκλινο USA Socket U2 (69*36mm)

Δίδυμη υποδοχή USA (GFCI) U3 (69*36mm)

TYPE 32 MODULES 02

Δοχείο TR 15A U4

Δοχείο TR 20A U5

Υποδοχή διπλής όψης 15A U6

Υποδοχή διπλής όψης 15A WR U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Διπλή υποδοχή 2.1A USB +15a Duplex U10

Διπλή υποδοχή 2.1 usb +20A U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Single 15A U12

4 usb, 4 θύρες U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15